Kimono

Celosia argentea plumosa nana
Colours available : 8
Celosia Kimono Cherry Red Low quality149KBMedium quality327,8KBHigh quality1,3MB
Kimono Orange Low quality135,2KBMedium quality298,8KBHigh quality1,19MB
Celosia Kimono RedLow quality171,8KBMedium quality359,1KBHigh quality1,29MB
Celosia Kimono Rose Low quality51,9KBMedium quality109,8KBHigh quality364,2KB
Celosia Kimono Salmon Pink Low quality147,6KBMedium quality315,8KBHigh quality1,24MB
Kimono Scarlet Low quality117,5KBMedium quality262,8KBHigh quality1,12MB
Kimono Yellow Low quality65,2KBMedium quality131,9KBHigh quality447,5KB
Celosia kimona mix.Low quality418,1KBMedium quality686,8KBHigh quality1,83MB