Yukata

Celosia argentea plumosa nana
Colours available : 6
Celosia Yukata CreamLow quality289,9KBMedium quality607,2KBHigh quality2,18MB
Celosia Yukata Mix (2)Low quality508,5KBMedium quality1,12MBHigh quality4,31MB
Celosia Yukata OrangeLow quality230,2KBMedium quality493,5KBHigh quality1,85MB
Celosia Yukata RedLow quality190,6KBMedium quality399,7KBHigh quality1,52MB
Celosia Yukata RedLow quality190,6KBMedium quality399,7KBHigh quality1,52MB
Celosia Yukata RoseLow quality194,6KBMedium quality413,1KBHigh quality1,58MB